Mindfulness

Mindfulness betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn voor wat er in het hier en nu met jou gebeurt. Je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder oordeel.

Dit lijkt evident maar dat is het niet. Zonder er bij stil te staan  leven we vaak vanuit een zogenaamde “automatische piloot”. We zijn druk bezig en staan nauwelijks stil bij het “hier” en “nu”, bij gewoon “zijn”. Gedurende de dag bouwen we stress op en zijn ons hier niet altijd van bewust en die stress kan zich dan later uiten in allerlei lichamelijke of andere klachten. Door te leren om met aandacht in het leven te staan in het hier en nu, kan er een groter bewustzijn ontstaan en kan je beter leren omgaan met dat wat zich in je leven aandient zoals momenten van stress, angst, verdriet, pijn, spanning,… . Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu kan geleerd worden door training en oefening.

Je kan leren met negatieve gedachten, emoties en spanningen om te gaan. Hierdoor kan uiteindelijk een rijke, innerlijke vrijheid ontstaan.

Mindfulness resultaten

 • meer bewustwording en inzicht in je gedachten(patronen), je reacties, je handelen, je emoties en gemoedstoestanden (en de keuze om daar soms anders mee om te gaan).
 • meer afstand kunnen nemen van problemen.
 • het leven wordt makkelijker en je geniet bewuster en intenser.
 • meer energie tot je beschikking hebben.
 • omgaan met stressvolle gebeurtenissen of momenten waarop het niet gaat zoals je wilt.
 • meer focus / concentratie – minder piekeren.
 • grenzen leren voelen en aan durven geven.

Werkt fantastisch bij

 • stress-symptomen (zoals o.a. hoge bloeddruk, vermoeidheid, slapeloosheid).
 • slaapproblemen en vermoeidheid in het algemeen.
 • depressie en angst.
 • (chronische) pijn.
 • psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close